PGM Expert Könyvelés Logó

PGM Expert Igényes könyvelő Szlogen

EVA, KATA, KIVA - Kinek melyiket célszerű választania?

Van egy nagyon nagy előnye azoknak, akik már a cégük alapításakor is velünk dolgoztak. Ez az előny pedig az, hogy már a kezdetektől segítünk eldönteni, hogy eva, kata vagy kiva, azaz kinek melyiket célszerű választania?

 

Szolgáltatásaink közé tartozik, hogy egy éppen alakuló cégnek a kezdetektől az egyéni vállalkozás indításában mentori szerepet töltsünk be, így könnyebb eligazodni a pénzügyi-, adózási-, és gazdasági kérdések terén.

 

EVA, KATA, KIVA - pontosan mit is jelentenek?

EVA: Egyszerűsített Vállalkozói Adó, közismertebb nevén az EVA

 

 • Nagyon fontos, hogy utoljára már csak 2018.12.20-ig lehet belépni az EVA hatálya alá. Erről az adózási rendszerről annyit érdemes tudni, hogy a cégünk indulásakor még nem választható, mert egyik legfőbb feltétele, hogy a vállalkozásunk legalább egy naptári és egy adóévben folyamatosan működjön.

 • További EVA választási feltétel közé tartozik, hogy az ÁFA-val növelt árbevételünk nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot.
 • Az EVA alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel.
 • Az adó mértéke a pozitív adóalap 37 százaléka. Ha az eva alany bevétele és az összes bevételt növelő összeg együttesen meghaladja a 30 milliós értékhatárt, akkor az értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.

 • Azoknak a vállalkozóknak ajánlatos ezt az adózási fajtát választani, akik nagyon alacsony költséghányaddal működnek.
 • A költségeket itt nem tudjuk elszámolni. DE a költség számlákat gyűjteni és őrizni kell, továbbá kettős könyvvezetés (evás kft) esetén könyvelni is szükséges őket !
 • Az EVA megfizetésével, mint egyéni vállalkozók mentesülünk az alábbi adók alól:
 • vállalkozói SZJA,
 • vállalkozói osztalékalap utáni SZJA,
 • EHO,
 • Ha az egyéni vállalkozónak csak az EVA-ból származik bevétele, akkor személyi jövedelemadót sem kell bevallania.
 • Az EVA nem váltja ki a vállalkozói kivét után megfizetendő SZJA-t, de nem is kötelezett az egyéni vállalkozó a vállalkozói kivétre.
 • A járulékokat a mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum után kell megfizetni.
 • A bevétel 50% adóalap alapján kell teljesíteni a helyi iparűzési adót. Ennek mértéke településenként változó lehet, erről korábbi cikkünkben részletesebben beszámoltunk.
 • Negyedévente EVA előleget kell fizetni. Figyeljünk arra, hogy december 20-ig mindenképp töltsük fel az éves EVA-nk 90%-át.

 

KATA: vagyis a Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választhatja:

 

 • az egyéni vállalkozó
 • az egyéni cég
 • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság
 • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság
 • az ügyvédi iroda

 

A kata adózás már alakuláskor is választható. A már működő vállalkozások év közben is beléphetnek a kata hatálya alá.
Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás amely TEÁOR 2008 szerinti 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységgel foglalkozik.


Az egyéni vállalkozásunk után fizetendő szja-t és járulékot kiváltja, mert havi összegben kell megfizetni.
A havonta fizetendő KATA mértéke:

 • főállású kata adózó esetében 50.000 Ft vagy az emelt összegű 75.000 Ft (nyugdíj szolgálati idő miatt van jelentősége az emelt összegű katának)
 • ha heti legalább 36 órás munkaviszonyról van szó, vagy nyugdíjas vagy külföldön biztosított, vagy többes vállalkozói jogviszonyos, vagy nevelőszülő vagy tanulmányokat folytat akkor csak 25.000 Ft.

 

Ehhez még a helyi iparűzési adót kell befizetni, ami tételes adó  választása esetén éves szinten 50.000 Ft. (KATA adózó iparűzési adójának megállapításának módjára 3 féle választási lehetőség van. A KATA egy nagyon népszerű adózási forma, mert kedvező feltételeket nyújt.

Azonban érdemes átgondolni, átbeszélni akár valamelyik hozzáértő munkatársunkkal, mert mérlegelni kell a vállalkozásunk jövedelemteremtő képességét és a vállalkozó élethelyzetét. Nem biztos, hogy mindig a KATA a legjobb választás.

 

 

Milyen feltételekkel lehet használni a KATA-t?

 • 2017. január 1-től az évi 12 millió Ft árbevételt nem haladhatja meg. Ha mégis, 40% extra adóval adózik többet. Érdemes számításokat végezni, ugyanis előfordulhat hogy még extra adózás mellett is jobban járunk mint vállalkozói személyi jövedelemadóval vagy társasági adóval.

 • Ha az alanyi áfamentességet választotta a vállalkozó, akkor a kiállított számláiban 2018.12.31-ig 8 millió Ft-ig nem terheli áthárított adó felszámítási kötelezettség. Nagyon fontos, hogy 2019.01.01-től az alanyi áfamentességi határt felemelték 12 millió forintra ! Így a KATA keret és az alanyi áfa mentességi határ megegyezik. (Évközi belépőnél figyelni szükséges mert az áfa alanyi mentességi határt naptári napokra számoljuk, a KATA keretet pedig hónapokra !)

 • Fontos kritérium, hogy egy naptári évben ugyan azon partnernek 1 millió forint felett történő számla kibocsátását, mind a befogadónak, mind a kiállítónak be kell jelentenie az adóhivatalnál.

 

 

KIVA: vagyis a Kisvállalati Adó

A KIVA adózást a KATA adózással egyidőben 2013-ban vezették be. A törvény bonyolultsága, adójának tervezhetetlensége  miatt eleinte nem sokan választották. 2017-től aztán egy teljesen új szemléletű KIVA törvény lépett életbe. Az új KIVA törvény lényege továbbra is a foglalkoztatás és a beruházás támogatása.

 

Kiváltja a társasági adót, a szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást.

A KIVA alanya a számviteli törvény hatálya alá tartozik azaz az egyéni vállalkozók nem választhatják.

A KIVA-t választhatják:

 • az egyéni cég
 • a közkereseti társaság
 • a betéti társaság
 • a korlátolt felelősségű társaság
 • a zárkörűen működő részvénytársaság
 • a szövetkezet és a lakásszövetkezet
 • az erdőbirtokossági társulat
 • a végrehajtó iroda
 • az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda
 • a szabadalmi ügyvívő iroda
 • a külföldi vállalkozó továbbá a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy, amely megfelel a törvényben meghatározott valamennyi feltételnek.

 

 

Milyen további feltételeknek kell megfelelnie a vállalkozásunknak, hogy a KIVA-t vegyük igénybe?

 • A fentebb felsoroltak igénybe vehetik a KIVA-t, ha:

  • A Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben nem haladja meg az 50 főt.
  • Az adóévet megelőzendő adóévben az elszámolandó bevétel nem haladhatja meg az 500 millió forintot.
  • Üzleti évének mérlegfordulója december 31.
  • Kapcsolt vállalkozások esetén a bevételi és létszámhatárokat együttesen vesszük figyelembe.
  • A belföldi adóalanyoknál a belföldi és külföldi jövedelmekre is kiterjed az adókötelezettségük.
  • Külföldi vállalkozóknál viszont csak a belföldi telephelyen végzett tevékenységéből származó jövedelmekre terjed ki;

 

A KIVA mértékbe 2018-ban 13 %.

A kivába lépést rengeteg számításnak kell megelőznie de nagy általánosságban elmondható hogy a KIVA akkor lehet jó döntés, ha a járulékalapot képező jövedelem magasabb mint az adózás előtti eredmény.

A KIVA kettő részterületet adóztat:

 • a megtermelt nyereség kivonását
 • a béreket.

 

A KIVA alapja a jóváhagyott osztalék és a tőkeműveletek eredménye, valamint egyes további módosító tételek egyenlege, növelve a személyi jellegű
kifizetésekkel, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege.

A KIVA alapjának meghatározásánál is vannak növelő és csökkentő tételek, hasonlóan mint a társasági adónál (pl. pénztár mentesített keretösszeg átlépés)

 

KIVA hatálya alatt 3 féle választási lehetőségünk van az iparűzés adó meghatározásának módjára vonatkozóan.

Hogy mi a módja, hogy az EVA, KATA, KIVA adózási rendszerébe bekerüljünk, arról egy későbbi cikkben fogunk részletesebben beszélni. Amennyiben kérdés merült fel, vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk.