PGM Expert Könyvelés Logó

PGM Expert Igényes könyvelő Szlogen

Jegyzett, de be nem fizetett tőke szerepeltetése a mérlegben?

Cég alapításakor előfordulhat, hogy a törzstőke eltérő időben és akár több részletben kerül befizetésre. Vagyis a cég alapításakor a jegyzett tőkén felül le kell könyvelnie a könyvelőnek a jegyzett, de még be nem fizetett tőkét is! Természetesen, ha a segítségünket kéri induló vállalkozása kapcsán, akkor részletesen elmagyarázzuk a saját tőke fogalmát, azon belül a jegyzett tőke és a jegyzett, de be nem fizetett tőke szerepét, szerepeltetését a mérlegben.

Addig is, röviden összefoglaljuk, hogy miről is van szó.

 

 

Mi a jegyzett tőke?

A jegyzet tőke az az összeg amelyet a társaság alapításakor a tulajdonosok véglegesen a társaság rendelkezésére bocsátanak. Illetve, amikor tőkeemeléskor időbeli korlátozás nélkül bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére bizonyos pénzösszeget, hogy ezáltal a vállalkozásban tulajdonosi részesedést szerezzenek, vagy épp növeljék a tulajdonosi részük hányadát. A jegyzett tőkének nem kell feltétlenül készpénznek lennie, lehet nem pénzbeli hozzájárulás - ingatlan, vagyontárgy, elismert követelés - is. Ezeket közös néven apportnak nevezzük.

 

A jegyzett tőkének a vállalkozás gazdasági formájától függően több fajtája lehet:

 

 • Alaptőke, ha Rt.-ről beszélünk;
 • Törzstőke Kft. és Kht. esetén;
 • Vagyoni betét Bt.-nél;
 • Szövetkezeti vagyon a szövetkezeteknél;
 • Vagyoni hozzájárulás az egyesüléseknél, Kkt.-nál, közös vállalatnál, egyéb szervezeteknél.

 

 

A jegyzett, de be nem fizetett tőke

Jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kell kimutatni alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még be nem fizetett, nem pénzbeli hozzájárulás esetén a társaság rendelkezésére még nem bocsátott összegét, ha a bejegyzés utáni befizetést, rendelkezésre bocsátást a létesítő okirat, illetve annak módosítása megengedi.

 

 • cégenként: csak Rt. és Kft esetében;
 • teljesítési forma szerint: pénzbeli és nem pénzbeli (apport);
 • esedékesség szerint: lejárt és nem lejárt.

 

Állományba vehető vagy a megállapodás szerinti értékben a teljesítés napján, vagy a cégbírósági bejegyzéskor a jegyzett összegben.

 

 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke szerepeltetése a mérlegben

Hogyan könyveljük le a cég alapításakor későbbi időpontban befizetett tőkerészt? Ebben a kérdésben segítségére lesznek könyvelőink és további munkatársaink, mert még a cégalapítás előtt pénzügyi, adózási és gazdasági tanácsokkal látjuk el ügyfeleinket. Minden cégindítással és működtetéssel kapcsolatos kérdésre szívesen válaszolunk, legyen szó akár számviteli, akár adózási úgymint áfa, társasági adó, személyi jövedelemadó stb. kérdésekről vagy éppen az önkormányzatnak fizetendő iparűzési adó mértékéről.

 

Egy példán keresztül vázoljuk fel röviden a könyvelés módját.

Tegyük fel, hogy adott egy újonnan alapított Kft., melynek adott 3 000 000 Ft jegyzett tőkéje. Alapításkor átutalnak 1000 000 Ft alapítói vagyont, és 500 000 Ft értékben tárgyi eszközt bocsátanak a Kft. rendelkezésére (apport).

 

 • Az alapítás során átvett pénzeszköz könyvelése T 38. Pénzeszközök K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 • A tárgyi eszköz apport könyvelése T 13. Műszaki gépek berendezések K47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 • Cég bejegyzéssel egyidőben, lekönyveljük teljes egészében a jegyzett tőkét, vagyis szerepeltetjük a számlán a teljes törzstőkét. Ha még nem került befizetésre egy része, akkor itt lesz a helye a jegyzett, de be nem fizetett tőke szerepeltetésének a mérlegben (1500 000 Ft). T 3. Jegyzett de be nem fizetett tőke K. 411. Jegyzett tőke
 • A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott eszközök, pénzeszközök átvezetése történik a jegyzett, de még be nem fizetett tőkével szemben : T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 3. Jegyzett de be nem fizetett tőke

 

Ezekkel a könyvelési tételekkel rendeződik a jegyzett tőke és a jegyzett de be nem fizetett tőke helyes számviteli elszámolása.