PGM Expert Könyvelés Logó

PGM Expert Igényes könyvelő Szlogen

A jegyzett tőke emelés könyvelése tulajdonosnál?

A 2013. évi CLXXVII. törvény határozza meg részletesen azokat a szabályokat, amelyeket a gazdasági társaságoknak teljesíteniük kell a törvényes működésük jegyében. Bizonyos esetekben indokolt, hogy az adott gazdasági társaságnál (e cikk esetében a Kft.) a jegyzett tőkét megemeljék, könyvelését a tulajdonosnál pontosan rögzítsék. Hogy mi a módja ennek, máris megtudhatják.

 

Jegyzett tőke emelés könyvelése Kft. esetében

 

  • Tőkeemelés pénzbeli hozzájárulással

A tőkeemelést a tagok legegyszerűbben pénzbeli hozzájárulással teljesíthetik. A pénzbeli hozzájárulás megvalósítható készpénzben vagy bankszámlára utalással.  A Ptk. a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének határidejére vonatkozó kötelező szabályt nem tartalmaz, tehát a hátralékos pénzbetét befizetésének időpontja nincs szabályozva.

A társasági szerződésben kell a tag vagyoni hozzájárulásának végső befizetési határidejéről rendelkezni. 

 

Ha a tag a pénzbeli hozzájárulásának kevesebb, mint felét köteles megfizetni a módosítási kérelem benyújtásáig, vagy ha a vagyoni hozzájárulás teljesítésére egy évnél hosszabb határidő áll rendelkezésre, úgy a társaság nem fizethet osztalékot addig, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétjére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

 

További előírás, hogy a tagok a még nem teljesített hozzájárulásuk mértékéig kötelesek felelősséget vállalni a társaság tartozásaiért.

 

A jegyezett tőke könyvelése a cégbírósági bejegyzéssel egyidőben:

T 358. Jegyzett de még be nem fizetett tőke K 411. Jegyzett tőke .

A pénzügyi teljesítés megtörténtekor : T 38. Pénzeszközök  K 358. Jegyzett de még be nem fizetett tőke.

 

 

  • Tőkeemelés apporttal

Apport lehet a vállalkozás érdekét szolgáló vagyoni értékű dolog, szellemi alkotáshoz fűződő ,vagy egyéb vagyoni értékű jog például ingatlan vagy gépjármű. Az elismert vagy bíróság előtt érvényesített követeléseket is lehet apportálni. Az apport értékét Kft esetében nem kötelező könyvvizsgálóval meghatározni viszont fontos, hogy valós értéken történjen az apport értékének megállapítása.

 

Az apport könyvelése birtokba adásakor:

T 161.  Befejezetlen beruházások  K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.

A cégbírósági bejegyzéskor: T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 411. Jegyzett tőke

 

 

  • Tőkeemelés eredménytartalékból

Az eredménytartalék a saját tőkének az az eleme, amelyben alapvetően a vállalkozás korábbi tevékenységének eredményéből származó, még fel nem használt saját tőketöbblet van.
Az eredménytartalék számlán nyilvántartott vagyonelemből tőkét lehet emelni, adómentesen.

Feltétele, hogy az ezen a módon megvalósuló tőkeemelést külön tartsuk nyilván mert egy későbbi üzletrész értékesítés esetén személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás is terhelheti.

 

Eredménytartalékból történő tőkeemeléshez hat hónapnál nem régebbi beszámoló szükséges.

Könyvelése a cégbírósági bejegyzéskor: T 413. Eredménytartalék             K 411. Jegyezett tőke

 

 

  • Tőkeemelés tagi kölcsön apportálásából

A tagi kölcsön a tulajdonos részéről követelés (a Kft.-vel szemben), a Kft. részéről pedig kötelezettség (a tulajdonossal szemben). Fentebb írtuk, hogy apport tárgya lehet egy elismert követelés is, azaz a tulajdonos a társasággal szembeni követelését a jegyzett tőke növelésére fordíthatja.

A követelés névértéken történő tőkeemelése esetén sem a társaságnak, sem a magánszemélynek nem keletkezik kötelezettsége. A tagi kölcsönből történő tőkeemelés az apporttal esik egy tekintet alá.

 

Könyvelés a cégbírósági bejegyzéssel egyidőben: T 36. Egyéb követelés K 411.

Jegyzett tőke majd a követelés és a kötelezettség összevezetése: T 45. Tagi kölcsön K 36. Egyéb követelés

 

Jegyzett tőke emelés a fent részletezetteken túl megvalósítható a tőketartalék terhére, lekötött tartalék terhére, vagy jóváhagyott de ki nem fizetett osztalékból. A tudnivalókat egy következő blogbejegyzésben tárgyaljuk.