PGM Expert Könyvelés Logó

PGM Expert Igényes könyvelő Szlogen
mellékállás járulékai

Hogyan alakulnak a főállás melletti mellékállás járulékai?

Sokszor fordul elő, hogy főállásunk mellé másodállást vállalunk. Ekkor merülhet fel kérdésként, hogy a főállás melletti mellékállásnak milyen járulékai vannak. Ha jó könyvelő-bérszámfejtő csapat áll a hátunk mögött, akkor ezzel nem veszünk a nyakunkba egy újabb gondot, mert van segítség az ügyintézések, bejelentések menetében.

 

Talán felmerül bennünk elsőre a kérdés:

 

Van-e feltétele a másodállás vállalásának?

A 2012-ben elfogadott új Munka Törvénykönyve nem említi, hogy akadálya lehet annak, ha valaki másodállást vállalna. Amennyiben úgy döntünk, hogy másodállást vállalunk, abban az esetben ajánlatos ezt jelezni a főállás munkaadója felé, mert a Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a felek kötelesek egymással kölcsönösen együttműködni, egymást tájékoztatni.

 

A másodállásról érdemes írásban értesíteni a munkaadónkat. Például ha a munkaszerződésünkben, tájékoztatónkban szerepel, hogy másodállásunkat kötelesek vagyunk a munkáltató felé bejelenteni és ezt elmulasztjuk és utólag szerez róla tudomást a munkaadó, akkor ez a tett súlyos kötelezettségszegésnek is minősülhet, adott esetben akár rendkívüli felmondással elküldhető a kötelességszegő.

 

Ha olyan másodállásra teszünk szert, ami hasonló területen, hasonló munkaköri viszonyokat tartalmaz, akkor tudnunk kell, hogy a főállású cég konkurenciaként tekinthet ekkor a másodállást adó cégre, épp ezért a munkaadó megtilthatja vagy korlátozhatja a másodállás vállalását.

 

A munkavállaló munkaviszony mellett –amennyiben a munkaszerződése ezt nem tiltja - egyéni vállalkozás indítását vagy gazdasági társaság alapítását is véghez viheti, mint egyéni vállalkozó, gazdasági társaság tagja is tevékenykedhet. Ebben az esetben, ha a főállásunkban legalább heti 36 órában be vagyunk jelentve és a munkaadónk a  kötelező minimálbér vagy szakmásított minimálbér után megfizeti a járulékokat akkor munkaviszony melletti egyéni-, társas vállalkozónak minősülünk és a gazdasági társaságunkban mentesülhetünk a járulékfizetési kötelezettség alól.

KATA adózás esetében, ha máshol van legalább heti 36 órás jogviszonyunk (több jogviszony összeszámítandó) akkor a tételes adó 50 ezer forint helyett 25 ezer forint havonta.

 

 

Szabadság kérdése, hány napunk is van?

Engedélyezték a főállás mellett a másodállás vállalását, és felmerül a kérdés, hogy mi lesz az éves szabadságok sorsa. Az a helyzet, hogy mindkét munkahelyen a munkáltató megállapítja törvényileg, hogy mennyi szabadság és pótszabadság jár. Lehetőségünk van arra, hogy ha az egyik munkahelyünkön szabadságot veszünk ki, a másik munkahelyünkön dolgozhatunk a szabadság teljes ideje alatt.

 

 

A főállás melletti mellékállás járulékai

Az új munkaviszony létesítésénél a munkáltató biztosítja afelől a munkavállalót, hogy biztosítottként be lesz jelentve az adóhatóság felé. A munkaadó a bruttó munkabér után köteles 19 % szociális hozzájárulási adó és  1,5 % szakképzési hozzájárulás kifizetésére a hatóság felé. KIVA adózás alá tartozó foglalkoztató a fentiek helyett 13 % KIVA-t fizet. (A KIVA kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást).

A munkavállalótól levonják a 15 % személyi jövedelemadó-előleget, 10% nyugdíjbiztosítási járulékot, 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és 1,5 % munkaerőpiaci járulékot. A másodállás a nyugdíj kiszámítását befolyásolja, beleszámít.

 

 

Milyen lehetőségeink lennének még főállás melletti bevétel szerzésre?

Nemcsak a másodállás vállalása lehet megoldás, ha plusz bevételhez szeretnénk jutni. További lehetőségek közé tartozik a megbízásos szerződés, a fentebb már említett vállalkozás alapítás, esetleg ha adószámos magánszemélyek vagyunk. Ezeknél a jogviszonyoknál eltérő a bejelentés módja és hogy milyen kötelező és vállalt adó- és járulékok fizetését kell megejteni.