PGM Expert Könyvelés Logó

PGM Expert Igényes könyvelő Szlogen
KIVA

Mit érdemes tudni a KIVA-ról, azaz a kisvállalati adóról?

A kisvállalati adó a kisadózó vállalkozások tételes adójával egyidőben került bevezetésre. A kivát a kata adózással ellentétben nemcsak a legkisebbek, hanem nagyobb árbevétellel rendelkező társaságok is választhatják. De kik is pontosan és hogyan alakul a KIVA-sok adózása? Amit a KIVA-ról tudni kell.

 

 

A kisvállalati adó alanyai a számviteli törvény hatálya alá tartoznak. Ez azért fontos, mert ezzel az egyéni vállalkozás ki van zárva ezen adózási mód, a KIVA választásából. Kisvállalati adó alanyává akkor válunk, ha ezt a szándékunkat bejelentjük az adóhivatal részére. Az adózási mód választásával a társasági adó hatálya alól kikerülünk.

 

Választásunk viszonylag szabad: a KIVA év közben is választható, újonnan alakuló vállalkozásoknak pedig lehetőségük van már a kezdetektől kivásként adózni.

 

 

Milyen feltételeknek kell megfelelni a kivát választó vállalkozásoknak?

 • az átlagos statisztikai állományi létszám az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt
 • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele nem haladja meg az 500 milllió forintot
 • az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság nem törölte vagy függesztette fel
 • üzleti évének mérlegfordulónapja december 31.
 • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot

 

 

Fontos, hogy ha kapcsolt vállalkozással rendelkezünk akkor a létszám- és bevételi korlátba bele kell számítani a kapcsolt vállalkozás adatait is.

 

 

Lássuk csak, hogy mennyi is az annyi - a KIVA-as így adózik

A kisvállalati adó mértéke 13%.
Az, hogy ez a 13% sok vagy kevés, nézzük meg milyen adókat vált ki a kiva!

 

A kiva kiváltja :

 • társasági adót (9%)
 • szociális hozzájárulási adót (19,5%)
 • szakképzési hozzájárulást (1,5%)

A kivára való átlépést számítások sorának kell megelőznie. De nagy általánosságban elmondható, hogy a kiva előnyösebb a társasági adónál akkor, ha a járulékalapot képező jövedelem (tehát a bérjellegű kifizetéseink) magasabb mint az adózás előtti eredményünk.

 

A kiva tulajdonképpen a megtermelt nyereség kivonását és a béreket adóztatja.

 

 Na nézzük meg ezt még egyszer közelebbről.

 

 

A KIVA  a megtermelt nyereség kivonását és a béreket adóztatja - mit is jelent ez?

Társasági adózás hatálya alatt az adott üzleti év eredménye (adózás előtti eredmény) után 9 % társasági adót minden évben meg kell fizetni.

 

Kivában viszont a megtermelt eredményt a tárgyévben nem kell leadózni, csupán akkor keletkezik adófizetési kötelezettség ha ezt a megtermelt eredményt ki szeretnénk venni a cégből.

 

Ez egy nagyon sarkalatos különbség a társasági adózással szemben, tehát a kiva nem akkor adóztatja a megtermelt nyereséget amikor megtermelődött, hanem amikor a tulajdonosok kivonják a cégből. Látszik, hogy az a vállalkozás aki az adott évben nem kíván osztalékot felvenni, ő jobban jár  kivával mint a társasági adóval hiszen nem fizet nyereséget terhelő adót !

Azonban, ha mégis úgy dönt, hogy osztalékot vesz fel akkor hátrányosabb helyzetbe kerül kivával mert ebben az esetben 13 % kivát fizet 9% társasági adó helyett.

 

 

Mi is a KIVA igazi előnye?

A kiva igazi előnye nem a tőkét érintő műveletekben, hanem a foglalkoztatásban, a személyi jellegű kifizetésekben van. A kiva kiváltja a szociális hozzájárulás adót és a szakképzési hozzájárulást.

Jelentős az adóelőny, hiszen a személyi jellegű kifizetéseink utána a szociális hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás összesen 21 %. Ezzel szemben kiva alatt csak 13 % kivát fizetünk ! Spóroltunk 8%-ot, ami azért valljuk be tényleg nem kevés !

 

 

Kiva és az egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatott munkavállaló nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, tehát ezen foglalkoztatás során kifizetett összeg nem képezi a kisvállalati adóalanynál a személyi jellegű kifizetések részét, azaz nem fizetünk utána kivát.

 

Kiva és a kedvezményezett foglalkoztatás

Itt azokról a kedvezményes foglalkoztatásokról van szó, amelyet a munkáltatók a szochókedvezmények kapcsán érvényesíthetnek. A lényeg, hogy a kivában is jár kedvezmény az alábbi foglalkoztatottak után:

 • szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók
 • munkaerőpiacra lépők
 • a 3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők
 • megváltozott munkaképességá személyek
 • doktori vagy ennél magasabb tudományos fokozattal rendelkező kutató-fejlesztő
 • doktori képzésben részt vevő hallgató
 • a kutatás fejlesztési tevékenység

 

 

Béren kívüli juttatás a kivában

A béren kívüli juttatásokat terhelő adó:

 • 15% szja és
 • 13% kiva

azaz összesen 28% adó

 

 

 

Hogyan fizet egy KIVA-s iparűzési adót? - a helyi iparűzési adó a KIVA hatálya alatt

A kivás vállalkozás három féle iparűzési adó megállapítási módot választhat. Ebből az első kettő pontban ismertetett adómegállapítási mód nem újdonság, ezek eddig is léteztek. Az igazi újdonság a harmadik pontban ismertetett iparűzési adó számítási mód.

 

 

Lássuk tehát a 3 féle választási lehetőséget:

 

 1. A társasági adózásban is jól ismert ún. főszabály szerinti számítási mód, amikor is a nettó árbevételt csökkentjük az anyagköltséggel, az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatásokkal és az alvállalkozói teljesítmények értékével. Az így megkapott adóalap utána fizetjük ki az önkormányzat által meghatározott %-os iparűzési adót.

 2. Egyszerűsített adómegállapítási mód, amelyet 8 millió árbevétel alatti cégek választhatnak. Ilyenkor a bevétel 80%-a után kell megfizetni az önkormányzat által meghatározott %-os iparűzési adót.

 3. A kiva alapjának 120%-a után fizetünk iparűzési adót.

 

 

Természetesen mindegyik variációt végig kell számolni és a legkedvezőbbet kiválasztani ! Szolgáltató cégeknél ahol például sem anyagköltség, sem eladott áruk beszerzési értéke nem tudja csökkentetni az iparűzési adó alapját, ők nagy eséllyel jobban járnak a kiva alapjának 120%-a után fizetendő iparűzési adóval mint a főszabály szerinti számítási móddal.

 Jelen írásunkban a kiva lényegét próbáltuk ismertetni, egyszerűen, érthetően. Természetesen vannak még sarkalatos pontok a kivában, akár az adóra áttéréssel akár a kiva alapját növelő és csökkentő tételek ismertetésével kapcsolatosan. Kedvező adózási mód, de a KIVA-ra történő áttérést könyvelő segítségével minden esetben számítások sorának kell megelőznie!