PGM Expert Könyvelés Logó

PGM Expert Igényes könyvelő Szlogen
egyszerűsített foglalkoztatás

Tudnivalók az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az egyszerűsített foglalkoztatás nagyon népszerű a vállalkozások körében, ugyanis ez a  foglalkoztatási forma alkalmas az  idényjellegű munkaerőigényeik kielégítésére.További előnye, hogy kevesebb adminisztrációval jár, kedvező és egyszerűen kiszámítható a közterhe. Közeleg a nyár, az alkalmi foglalkoztatás fő szezonja, nézzük át miket érdemes tudni ez ügyben !

 

Az egyszerűsített foglalkoztatásnak kettő nagy csoportja van:

 • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka
 • alkalmi munka

 

 

Nézzük meg mit is jelent az egyszerűsített foglalkoztatásnak két nagy csoportja

 • Az idénymunka olyan munka ahol a munkáltató tevékenysége az év egy adott időszakában van jelen.
 • Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás
 • Turisztikai idénymunka: kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka

 

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

 

 • Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között határozott időre szóló, nem rendszeres munkavégzésre vonatkozó munkaviszony.

 

 

Nem kötelező a munkaszerződés?

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkaviszonyt nem kötelező munkaszerződésbe foglalni, ugyanis a munkaviszony a munkavállaló bejelentésével jön létre. Ez lényeges különbség a tipikus munkaviszonyhoz képest. Ugyanakkor a későbbi viták elkerülése érdekében érdemes lehet kitölteni az egyszerűsített munkaszerződést. Ha ilyenre sor kerül akkor azt a munkavégzés megkezdése előtt ki kell kitölteni.

 

 

Hány napig foglalkoztatható az alkalmi munkavállaló?

 

 • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 1 év alatt maximum 120 naptári napon
 • alkalmi munka esetén:
  • legfeljebb 5 egymást követő naptári napon
  • 1 hónapon belül maximum 15 naptári napon
  • 1 éven belül legfeljebb 90 naptári napig foglalkoztathatunk alkalmi munkavállalót – ugyanannál a vállalkozásnál

 

 

Mennyi alkalmi munkavállalót foglalkoztathatunk?

Alkalmi munka esetén egy naptári napon az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók száma nem haladhatja meg:

 • munkavállalóval nem rendelkező vállalkozás esetén: átlagosan az 1 főt
 • 1-5 fő alkalmazotti létszám esetén: átlagosan a 2 főt
 • 6-20 fő alkalmazotti létszám esetén: átlagosan a 4 főt
 • 20 + alkalmazotti létszám esetén, a munkavállalói létszám 20%-át

Létszám meghatározásánál a megelőző félév átlagos statisztikai létszámát vesszük alapul.  A létszámkeretet a munkaadó szabadon használhatja fel, tehát ha az éves létszámkeret 1 fő, úgy foglalkoztathatunk az év minden napján egy alkalmi munkavállalót, de akár egy napon 365 személyt is.

 

 

Mekkora bért kell minimum fizetni az alkalmi foglalkoztatott után?

Alapbérként, illetve teljesítménybérként szakképzettséget nem igénylő munkavégzés esetében legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, szakképzettséget igénylő munkavégzés esetén a garantált bérminimum 87%-a jár.

Filmipari statiszta esetén a napi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 12 000 forintot

 

 

Nézzük meg, hogy 2019-ben hogyan alakulnak ezek az összegek !

Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében az alkalmi munkavállalónak fizetendő minimum bér:

 • órabérben történő megállapodás esetében:728 Ft/óra
 • napi bérben történő megállapodás esetében:5828 Ft/nap
 • heti bérben történő megállapodás esetében: 29 138 Ft/hét

 

Szakképzettséget igénylő munkakör esetében az alkalmi munkavállalónak fizetendő minimum bér:

 • órabérben történő megállapodás esetében: 975 Ft/óra
 • napi bérben történő megállapodás esetében::7802 Ft/nap
 • heti bérben történő megállapodás esetében: 39 010 Ft/hét

 

Mi az a mentesített keretösszeg ?

Gyakran előfordul, hogy a munkaadók többet szeretnének fizetni alkalmi munkavállalónak mint a fentebb ismertetett kötelező minimum bér. Erre van lehetőség, azonban érdemes figyelemmel lenni az alábbiakra:

A törvény meghatároz egy ún. mentesített keretösszeget. A mentesített keretösszeg a minimálbér és a garantált bérminimum órára, napra és hétre jutó arányának a 130%-áig mentesítést nyújt  a személyi jövedelemadó alól, míg e felett a munkavállalónak 15%-os SZJA levonási kötelezettsége keletkezik !

 

Nézzük meg, hogy 2019-ben hogyan alakul a mentesített keretösszeg mértéke!

Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében a mentesített keretösszeg:

 • órabérben történő megállapodás esetében: 1 114 Ft/óra
 • napi bérben történő megállapodás esetében::8 918 Ft/nap
 • heti bérben történő megállapodás esetében: 44 538 Ft/hét

 

Szakképzettséget igénylő munkakör esetében a mentesített keretösszeg:

 • órabérben történő megállapodás esetében: 1 457 Ft/óra
 • napi bérben történő megállapodás esetében: 11 661 Ft/nap
 • heti bérben történő megállapodás esetében: 58 279 Ft/hét

 

Ha az egyszerűsített foglalkoztatottnak kifizetett bér meghaladja a mentesített keretösszeget, akkor javasolt erre felhívni a munkavállaló figyelmét, hiszen a keretösszeget meghaladó rész után a munkavállalónak kell bevallania és megfizetnie a személyi jövedelemadót a magánszemély szja bevallásában !

 

 

Mekkora közterhet kell fizetni egyszerűsített foglalkoztatás után?

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként így alakul:

 • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
 • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
 • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

 

Egyéb más járulékfizetési kötelezettség (például: szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) nincs !

 

 

Milyen bérpótlék illeti meg az egyszerűsített foglalkoztatottat?

 • 15%-os éjszakai pótlék 22:00 – 06:00 óra közötti munkaidőre, ha a munkavégzés ideje ezen időszak alatt meghaladja az 1 órát.
 • A napi 8 óra feletti munkaidőre az alapbéren felül 50%-os rendkívüli munkavégzésre járó bérpótlékot kell fizetni.

Ha több napra jelentettük be az alkalmi munkavállalót akinek a munkaideje egyenlőtlenül oszlik meg (egyik nap többet dolgozik mint 8 óra, másik napon vagy napokon annyival kevesebbet akkor  nem kell túlórapótlékot fizetni Pl: hétfőn dolgozik 10 órát, kedden 6 órát)

 • Rendszeresen változó – azaz havi szinten a beosztott munkaidő kezdetének időpontja legalább a munkanapok egyharmada esetében eltér, és a legkorábbi, illetve a legkésőbbi munkakezdési időpontok között legalább 4 óra eltérés van - munkaidőkezdet esetén 18:00 és 06:00 óra között 30 százalékos mértékű műszakpótlék jár
 • 50% vasárnapi pótlék jár azoknak a munkavállalóknak, akik több műszakban, készenléti jellegű munkakörben, vagy turizmussal, vendéglátással, kereskedelemmel foglalkoznak vasárnapi napon.
 • Az előző pontban említettekhez hasonló esetekben 100%-os pótlék jár ünnepnapokon ledolgozott órák után.

 

 

Meddig és hova kell megfizetni az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közterhet?

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig: A NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára kell teljesíteni.

 

Hogyan lehet bejelenteni az egyszerűsített foglalkoztatottat?

A munkáltató az alábbi módon jelentheti be az egyszerűsített foglalkoztatottat:

 • elektronikusan az eBEV portálon keresztül, vagy
 • telefonos ügyfélszolgálaton a 185-ös számon
 • az erre szolgáló mobilalkalmazással is teljesítheti.

 

A bejelentéshez szükséges, hogy a munkáltató előzetesen regisztráltassa magát az ügyfélkapun. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség !

 

Milyen adatokat kell bejelenteni?

 1. a) a munkavállaló nevét,
 2. b) a munkáltató adószámát,
 3. c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
 4. d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),
 5. e) a munkaviszony napjainak számát,

 

 

Mi a bejelentés határideje?

Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogviszony létesítését annak első napját megelőzően, de legkésőbb a munkakezdés napján, a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelenteni a NAV-nak.

A bejelentés visszavonására és módosítására a bejelentését követő két órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentésének napján reggel 8 óráig van lehetőség.

 

 

Milyen igazolást kell kiadni az egyszerűsített foglalkoztatott számára?

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget.