PGM Expert Könyvelés Logó

PGM Expert Igényes könyvelő Szlogen
jegyzett tőke

A jegyzett tőke könyvelése alapításkor

Korábban már érintettük a jegyzett tőke fogalmát, de elérkezett az ideje, hogy részletesebben áttekintsük, hogy mit érdemes tudni róla, valamint milyen lépései vannak a jegyzett tőke könyvelésének alapításkor.

 

Mi a jegyzett tőke? Mi az alaptőke?

A jegyzett tőke és az alaptőke egymás szinonimái. Az az összeg, amit valamilyen gazdasági társaság alapításakor az érintett tulajdonosok véglegesen a megalakult társaság rendelkezésére bocsátanak. Ne gondoljanak csak készpénzre, hiszen az alaptőke lehet nem pénzbeli hozzájárulás is, például egy ingatlan, egy vagyontárgy. A nem pénzbeli hozzájárulást más néven apportnak nevezzük. Egy új gazdasági társaság alapításakor érdemes mentori segítséget kérni.

 

A jegyzett tőkének több típusa létezik, attól függően, milyen gazdasági társaság alakul éppen meg.

 • Alaptőkének hívjuk a részvénytársaságok esetében (rt.).
 • Törzstőkének hívjuk a korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a közhasznú társaság esetében (kht.).
 • Vagyoni hozzájárulásnak nevezzük a közkereseti társaságnál (kkt.), a közös vállalatnál és egyéb közös szervezeteknél.
 • Vagyoni betétnek hívjuk a betéti társaságoknál (bt.).
 • Szövetkezeti vagyonnak nevezzük, ha szövetkezetek megalakulásáról van szó.

 

Hogyan történik az állományba vétel?

 

Nézzük meg, hogy amikor  egy új cég alakul meg, hogyan zajlik a jegyzett tőke könyvelése !

 

Új cég alakulásakor:

Első lépés a tulajdonosok által átadott pénzeszköz, tárgyi eszköz, készlet nyilvántartásba vétele :

A pénzügyi teljesítés napján, vagyis mikor a tulajdonos/tulajdonosok rendelkezésre bocsátja/bocsátják a pénzbeli betétet, vagy az adott eszközt:

 • T 384 elszámolási betéten rögzítendő

vagy

apport estén az apport átvételekor T 161 befejezetlen beruházás

 • K 479 egyéb rövid lejáratú kötelezettség

A cégbírósági bejegyzés pillanatában az alábbit könyveljük

 • T 3. Jegyzett de be nem fizetett tőke K 411 Jegyzett tőke

 1. A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott eszközök összegének átvezetése

A következőkben nézzük meg, hogyan lehet emelni a jegyzett tőkét már működő vállalkozásoknál !

A már működő vállalkozásoknál a jegyzett tőke emelése megvalósulhat :

 • a korábbi években keletkezett eredménytartalékból,
 • tőketartalék vagy lekötött tartalék terhére történő emelés
 • tagi kölcsön apportból történő emelés
 • jóváhagyott, ki nem fizetett osztalékból történő emelés


A következőkben ismertetjük a már működő vállalkozások tőkeemelésének könyvelési tételit:

Tőkeemelés apporttal

Apport lehet a vállalkozás érdekét szolgáló vagyoni értékű dolog, szellemi alkotáshoz fűződő ,vagy egyéb vagyoni értékű jog például ingatlan vagy gépjármű. Az elismert vagy bíróság előtt érvényesített követeléseket is lehet apportálni. Az apport értékét Kft esetében nem kötelező könyvvizsgálóval meghatározni viszont fontos, hogy valós értéken történjen az apport értékének megállapítása.


Az apport könyvelése birtokba adásakor:

T 161.  Befejezetlen beruházások  K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.

A cégbírósági bejegyzéskor: T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek K 411. Jegyzett tőke

 

Tőkeemelés eredménytartalékból

Az eredménytartalék a saját tőkének az az eleme, amelyben alapvetően a vállalkozás korábbi tevékenységének eredményéből származó, még fel nem használt saját tőketöbblet van.
Az eredménytartalék számlán nyilvántartott vagyonelemből tőkét lehet emelni, adómentesen.

Feltétele, hogy az ezen a módon megvalósuló tőkeemelést külön tartsuk nyilván mert egy későbbi üzletrész értékesítés esetén személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás is terhelheti.

Eredménytartalékból történő tőkeemeléshez hat hónapnál nem régebbi beszámoló szükséges.

Könyvelése a cégbírósági bejegyzéskor: T 413. Eredménytartalék             K 411. Jegyezett tőke

 

 • Tőkeemelés tagi kölcsön apportálásából

A tagi kölcsön a tulajdonos részéről követelés (a Kft.-vel szemben), a Kft. részéről pedig kötelezettség (a tulajdonossal szemben). Fentebb írtuk, hogy apport tárgya lehet egy elismert követelés is, azaz a tulajdonos a társasággal szembeni követelését a jegyzett tőke növelésére fordíthatja.

A követelés névértéken történő tőkeemelése esetén sem a társaságnak, sem a magánszemélynek nem keletkezik kötelezettsége. A tagi kölcsönből történő tőkeemelés az apporttal esik egy tekintet alá.

 Könyvelés a cégbírósági bejegyzéssel egyidőben: T 36. Egyéb követelés K 411.

Jegyzett tőke majd a követelés és a kötelezettség összevezetése: T 45. Tagi kölcsön K 36. Egyéb követelés